21-Feb-2022

NESPLORA: невропсихологична оценка с помощта на виртуалната реалност

NESPLORA е иновативна система, използваща виртуалната реалност за динамична оценка на ключови когнитивни п

Получете повече информация

Нашата мисия

Джунти Психометрикс България е новото име на OS Bulgaria. Вече две години работим с нов екип по възстановяването на портфолиото на OS Bulgaria и разширяването му с нови качествени и адаптирани за българските условия психометрични инструменти за целите на клиничната практика, организационното развитие и кариерното ориентиране. Мисията ни е да допринесем за подобряването на качеството на психологичните и психодиагностичните услуги у нас, за което работим в сътрудничество с водещи български и международни експерти в областта. Освен адаптирани и стандартизирани психометрични инструменти, Джунти Психометрикс България предлага сертификационни обучения и курсове за продължаващо образование в сферата на психологията.

Giunti Psychometrics - Bulgaria