WISC-IV Скала за интелигентност на Уекслер за деца

Започвайки от 2 300,00 лв
Всички обявени цени са с включено ДДС.
C
Titulados superiores en Psicología, Psiquiatría o Psicopedagogía y con experiencia profesional en diagnóstico clínico.

WISC-IV е златният стандарт за оценка на интелектуалното развитие при деца на възраст 6-16 г.

Скалата обследва различни аспекти на когнитивното функциониране и ги анализира индивидуално и в съвкупност. WISC-IV се използва за диагностика на интелектуалното развитие както при деца със съмнения за умствена изостаналост или обучителни трудности, така и при такива в норма или с данни за интелектуална надареност. Скалата определя силните и слабите страни на детето, като по този начин способства за насочването на терапевтичните и/или обучителни стратегии, подходящи за него. 

Публикуване: 2015 г.

Автор: Дейвид Уекслер

Издател: NCS Pearson Inc. 

Цел: оценка на интелигентността и конгитивното развитие при деца 

Целева група: 6 г. до 16 г. и 11 мес.

Време за администрация: 60 - 90 мин

Българска извадка: 276 лица

Адаптация: Николай Николов и Пламен Калчев

Select your products
На склад
Всички обявени цени са с включено ДДС.
C
Titulados superiores en Psicología, Psiquiatría o Psicopedagogía y con experiencia profesional en diagnóstico clínico.
SKU
WISC-IV

Select your products

Групирани продуктови елементи
Име на продукт Цена Кол-во
WISC-IV комплект (ръководство, стимулна книжка и кубчета, 25 бр. протоколни бланки, 25 бр. листа за отговор 1 и 25 бр. листа за отговор 2, 3 бр. шаблони)
2300,00 лв.
-
+
Всички обявени цени са с включено ДДС.
C
Titulados superiores en Psicología, Psiquiatría o Psicopedagogía y con experiencia profesional en diagnóstico clínico.

Интелектът е един от най-трудните за измерване конструкти в психологията, още повече когато става дума за динамично развиващата се детска психика. Скалата за интелигентност на Уекслeр за деца(Wechsler Intelligence Scale for Children) се е наложила като златен стандарт в психометрията. Тя разглежда детския интелект като набор от отделни, но взаимосвързани умения, които детето използва, за да подходи към разрешаването на различни задачи. Инструментът се базира на теорията за структурата на когнитивните функции на Cattell–Horn–Carroll (CHC), според която интелигентността включва качествено различни и йерархично подредени процеси, всеки от които е от съществено значение за адаптацията на детето към изискванията на средата.

 

Характеристики и предимства на скалата:

 

 • Оценява способностите и потенциала на детето (флуидна интелигентност), както и придобитите знания и умения (кристализирана интелигентност).

 

 • Измерва вербалното разбиране, образното мислене, работната памет и скоростта на преработка на информацията.

 

 • За разлика от предходни версии, WISC-IV оценява капацитета на работната памет, която е от ключово значение за развитието на речта, ученето, уменията за смятане, прехода от конкретно-образно към абстрактно мислене и др.

 

 • Приложен заедно с допълнителни информативни източници, WISC-IV позволява диагностицирането на умствена изостаналост, както и идентифицирането на деца с интелектуална надареност.

 

 • Използва се не само като тест за интелигентност, но и като основа за изграждане на програма за работа с детето, което го прави подходящ както за деца със специални образователни потребности, така и за деца в норма.

 

 • Предоставя изчерпателна информация и критичен анализ на когнитивните функции и стратегии на детето.

 

 • Инструментът позволява да бъдат изследвани дори деца, които не умеят да четат и пишат.

 

Като резултат от WISC-IV получавате много повече от IQ точки. Скалата интегрира най-съвременните теории за познавателните способности и дава индивидуална оценка за всяко дете, като не просто го съпоставя с възрастовата норма, но предоставя важна детайлна информация за силните и слабите страни в когнитивното му функциониране. Това позволява на специалистите да препоръчат съобразена с нуждите на детето индивидуална програма за обучение, а на училищата – да създадат подходяща учебна среда и да разработят работни планове за учениците си. 

 

WISC-IV съдържа 10 основни и 5 допълнителни подтеста. Те образуват пет отделни скали

 • Обща интелигентност;
 • Вербално разбиране; 
 • Образно мислене; 
 • Работна памет;
 • Скорост на преработка.