TOM Тест за оценка на мотивационната ориентация

Започвайки от 21,60 лв
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.

TOM изследва мотивационната ориентация или подбудите и наклонностите, ръководещи предпочитанията и поведението в работна среда. Въпросникът се използва при определянето на мотивационния профил в подбора на кандидати, кариерното ориентиране, както и за предвиждане на потенциална дисхармоничност и конфликти в работната среда.

 

Публикуване: 2007 г.

Автори: Лаура Бургони, Лаура Петита и Клаудио Барбанели

Издател: Giunti OS

Цел: оценка на мотивацията в работата

Целева група: учащи и работещи

Време за администрация: 15 мин

Брой айтеми: 70

Българска извадка: 947 лица

Адаптация: Николай Николов

Select your products
На склад
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.
SKU
TOM Тест за оценка на мотивационната ориентация

Select your products

Групирани продуктови елементи
Име на продукт Цена Кол-во
TOM доклад - 1 бр.
21,60 лв.
-
+
TOM ръководство
98,00 лв.
-
+
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.

TOM (Test of Motivational Orientation) се базира върху теорията за потребностите на Маклиланд (Need Theory, McClelland) и теорията за човешкото любопитство на Бърлайн (Theory of human curiosity, Berlyne, 1954). Инструментът измерва четири основни мотива – към постижения, лидерство, иновации и изграждане на отношения. Тези мотиви могат да бъдат открити във всеки индивид, като степените им на изразеност са в основата на много от различията, които се наблюдават в поведението на хората на работното място. Мотивационната ориентация е определяща за ценностите, целите и амбициите на служителя и отношението му към колегите.

Тестът: 

 

 • е пряко насочен към работата;
 • изследва индивидуалния баланс на основни мотиви в работата;
 • подпомага процесите на управление на мотивацията на персонала;
 • позволява да се прилагат адекватни стимули за повишаване на ангажираността и ефективността;
 • подпомага подбора на правилните кандидати за различните позиции;
 • улеснява управлението на кариерното развитие на служителите;
 • е ценен помощник при сформирането на екипи.

Резултатите от него дават възможност на мениджърите и на специалистите „Човешки ресурси” да разберат по-дълбоките и устойчиви потребности на служителите и да съчетаят по най-добрия начин техните лични мотиватори с целите на организацията.

Тестът съдържа 70 твърдения, на които изследвано лице трябва да отговори като използва 7-степенна скала с възможности за отговор. Твърденията описват типични работни ситуации и са подходящи за всякакви професионални роли. Попълването му става както онлайн, така и на хартия и отнема около 15 мин.

                                       

 

Скали на Теста за оценка на мотивационната ориентация

 • Ориентация към постижения - лицата с високи резултати по тази скала са привлечени от трудните и предизвикателни задачи в работата. Те са уверени в своите възможности, обичат да се пробват в дейности с все по-висока степен на трудност или сложност и дават най-доброто от себе си, когато знаят, че ще бъдат оценявани и ще могат да получат обратна връзка за резултатите от своята работа. 
 •   Ориентация към иновации - лицата с високи резултати по тази скала разгръщат в най-пълна степен своя потенциал, когато работата им позволява да експериментират с напълно нови неща, да изследват малко познати ситуации и да работят едновременно над повече от една задачи. Те обичат да променят вече утвърдени решения, да мислят творчески и да подхождат по различен начин към проблемите в сравнение с останалите. Чувстват се зле и не са успешни в рутинни, еднотипни или много структурирани дейности. 
 • Ориентация към лидерство - лицата с високи резултати по тази скала са самоуверени, влиятелни, обичат да вземат решения, да увличат другите в своите инициативи и да поемат отговорност за работата на групата. Те се реализират най-добре, когато могат да заемат лидерска позиция и да координират работата на останалите. Склонни се да се конкурират с другите за лидерството и се чувстват некомфортно в изпълнителски роли. 
 • Ориентация към взаимоотношения - лицата с високи резултати по тази скала се стремят да работят в сътрудничеството с другите. Те не обичат да се налагат, лесно се вграждат в екип, толерантни са и лесно извиняват чуждите грешки и пропуски. За тях е важно да имат добър социален климат на работното място и да изграждат близки взаимоотношения с колегите, които да им осигурят разбиране и емоционална подкрепа. Избягват да поемат ръководни функции и се чувстват некомфортно, когато трябва да оценяват и контролират работата на останалите.
 • Социална желателност - лицата с високи резултати по тази скала са склонни да дават социално-желателни отговори по теста и се стремят да се представят в по-благоприятна светлина. По тази причина резултатите им могат да се разминават с действителното им поведение.

 

pdf
(Размер: 170.6 KB)
Примерен автоматично генериран доклад по TOM.