MMPI-A Минесотски многофакторен личностен въпросник за оценка на юноши

На склад
Всички обявени цени са с включено ДДС.
C
Лица с бакалавърска или магистърска степен по психология (виж кат. B1 по ДПРБ) + специализирано обучение за работа с конкретния тест
SKU
MMPI-A
Започвайки от 25,00 лв
Всички обявени цени са с включено ДДС.
C
Лица с бакалавърска или магистърска степен по психология (виж кат. B1 по ДПРБ) + специализирано обучение за работа с конкретния тест

MMPI-A представлява емпирично изведена скала за психопатология при юноши. Методиката подпомага идентифицирането на проблематиката, диагностиката и планирането на лечението при младежи между 14 и 18-годишна възраст.

 

Публикуване: 2013 г.

Автори: д-р Джеймс Н. Бътчър, д-р Каролин Уилямс, д-р Джон Р. Греъм, д-р Робърт Арчър, д-р Ауке Телеген, д-р Йоузеф С. Бен-Порат

Издател: University of Minnesota Press, USA

Цел: оценка на личността при юноши

Целева група: 14 г. до 18 г.

Време за администрация: 1 ч

Брой айтеми: 478

Българска извадка: 502 лица

Адаптация: Николай Николов, Росица Рачева и Елиана Пенчева  

Изберете продукти
Всички обявени цени са с включено ДДС.
C
Лица с бакалавърска или магистърска степен по психология (виж кат. B1 по ДПРБ) + специализирано обучение за работа с конкретния тест

MMPI-A(Minnesota Multiphasic Personality Inventory – Adolescent) е най-широко използваният обективен инструмент за изследване на личностните особености на юношите. Той е емпирично базиран тест за изследване на детската психопатология. MMPI-A е специална възрастова версия на MMPI-2. Разработването на специалната версия за изследване на юноши е свързано с наличието на фактори, които са пряко свързани с качеството на оценката на изследваните лица от тази възрастова група. 

Основните характеристики на MMPI-А са:

  • Съдържанието и езикът на айтемите са подходящи за подрастващите;
  • По преценка на психолога, клиничните скали и скалите за валидност могат да изчислят още след попълването на първите 350 айтема, което представлява значително спестяване на времето за администрация;
  • Нормите са специфични за подрастващите;
  • При оценката е възможно да се открият специфични проблеми при юноши, включително семейни проблеми, хранителни разстройства, лекарствени зависимости и др.

Клиничните психолози могат да използват резултатите от този инструмент за:

  • Клинична диагностика и идентифициране на потенциални проблеми при юноши още в зародиш;
  • Планиране на терапията и оценяване на нейния ефект;
  • Индивидуално и семейно консултиране;
  • Осигуряване на лесна за разбиране информация за родители, учители и други, заети с дейности, свързани с подрастващите;
  • Изготвяне на съдебно-психологични експертизи;
  • Научни изследвания.