Достъп до платформата

Достъп до платформата

Giunti Testing е интернет платформа, която Giunti Psychometrics предоставя на разположение на специалистите и организациите, за да задоволи техните потребности, свързани с психологичното оценяване.

Giunti Testing е специално проектирана за използване онлайн и позволява попълването на тестове, извличането на резултати, генерирането на доклади и архивирането на данни във всеки един момент от всеки един компютър, свързан с интернет.

Дигитализираният модел на теста Ви дава още повече предимства освен традиционните такива като бързина и точност на процедурите, автоматичното генериране на описателни доклади и графики, удобство и конвенционалност при съхранението на данните:
- не се налага употребата на хартиени носители;
- възможност за работа от всеки един персонален компютър;
- отпадане на каквато и да е инсталация на софтуер;
- гаранция за постоянно обновяване на нормите;
- наличност на богат каталог с дигитализирани тестове на различни езици;
- възможност за дистанционно назначаване и управление на тестове.
Giunti Testing може да се използва само от специалисти, квалифицирани за употребата на тестовете, след регистрация и лична декларация за притежаваната професионална квалификация.