MMPI-2 Минесотски многофакторен личностен въпросник - II издание.

Започвайки от 20,00 лв
Всички обявени цени са с включено ДДС.
C
Titulados superiores en Psicología, Psiquiatría o Psicopedagogía y con experiencia profesional en diagnóstico clínico.

MMPI-2 е сред най-използваните личностни въпросници в света. Методиката подпомага клиницистите в диагностиката на психични разстройства и избора на подходящи методи за лечение, но намира широко приложение и в редица други сфери, като съдебнопсихологичните експертизи и подбора на кандидати за високорискови позиции.

Публикуване: 2008 г.

Автори: д-р Джеймс Н. Бътчър, д-р Джон Р. Греъм, д-р Йоузеф С. Бен-Порат, д-р Ауке Телеген, д-р У. Грант Далстром

Издател: University of Minnesota Press, USA

Цел: оценка на личността

Целева група: лица над 18 г.

Време за администрация: 1 ч

Брой айтеми: 567

Българска извадка: 1013 лица

Адаптация: Николай Николов и екип на OS Bulgaria

Select your products
На склад
Всички обявени цени са с включено ДДС.
C
Titulados superiores en Psicología, Psiquiatría o Psicopedagogía y con experiencia profesional en diagnóstico clínico.
SKU
MMPI-2

Select your products

Групирани продуктови елементи
Име на продукт Цена Кол-во
MMPI-2 комплект (ръководство, 5 бр. въпросници, 25 бр. бланки за отговор, 25 доклада)
415,00 лв.
-
+
MMPI-2 ръководство
110,00 лв.
-
+
MMPI-2 въпросник
20,00 лв.
-
+
MMPI-2 бланки за отговор - 25 бр.
25,00 лв.
-
+
MMPI-2 доклади - 5 бр. (9.40 лв./доклад)
47,00 лв.
-
+
MMPI-2 доклади - 25 бр. (7.80 лв./доклад)
Special Price 195,00 лв. Regular Price 235,00 лв.
-
+
MMPI-2 доклади - 50 бр. (6.58 лв./доклад)
Special Price 329,00 лв. Regular Price 470,00 лв.
-
+
MMPI-2 доклади - 100 бр. (5.40 лв./доклад)
Special Price 540,00 лв. Regular Price 940,00 лв.
-
+
Всички обявени цени са с включено ДДС.
C
Titulados superiores en Psicología, Psiquiatría o Psicopedagogía y con experiencia profesional en diagnóstico clínico.

MMPI-2(Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) е най-популярният и най-добре проученият личностен въпросник в света. Той покрива широк спектър от психични и емоционални разстройства и се е превърнал в неизменна част от всяко клинично изследване. Въпросникът позволява с висока степен на надеждност да се идентифицират трайни личностни и поведенчески особености и да се прогнозират трудностите и дефицитите в ситуации на висок стрес за индивида, което го прави особено приложим в следните области:

  • Клинична диагностика;
  • Планиране на терапията и оценяване на нейния ефект;
  • Съдебно-психологични експертизи;
  • Подбор на кандидати за високорискови професии;
  • Индивидуално и семейно консултиране;
  • Научни изследвания. 

MMPI-2 e подобрената версия на оригиналния MMPI на Хатауей и Маккинли, публикуван през 1943 г. от University of Minnesota Press. Българската адаптация на второто издание на въпросника е направена между 2006-2008 г. и у нас методиката се е наложила като основен инструмент за оценка на личността в психиатричните болнични заведения, в съдебната психиатрия, в подбора на служители във високо рискови професии и в частната психотерапевтична практика.