Magellano Universita Въпросник за избор на профил във висшето образование

Започвайки от 25,00 лв
Всички обявени цени са с включено ДДС.

Magellano Universita е инструмент, подопомагащ мотивирания избор на професия при юноши и млади хора. Инструментът предоставя цялостен психологичен анализ на интересите, нагласите и уменията на младия човек, неговата мотивация за учене, съпоставени с факторите, определящи успеха в дадена професионална дейност. Резултатите от теста показват на изследвания кои професии са най-подходящи за него.

 

Публикуване: 2011 г.

Автори: Салваторе Сорези и Лаура Нота

Издател: Giunti OS

Цел: образователно ориентиране

Целева група: кандидат-студенти

Време за администрация: 1ч и 30 мин

Брой айтеми: 335

Българска извадка: 750 лица

Адаптация: OS Bulgaria

Изберете продукти
На склад
Всички обявени цени са с включено ДДС.
SKU
Magellano Universita

Изберете продукти

Групирани продуктови елементи
Име на продукт Цена Кол-во
Magellano Universita доклад - 1 бр.
25,00 лв.
-
+
Всички обявени цени са с включено ДДС.

Magellano Universita е тестова батерия, предназначена за младежи между 15 – 22 г., на които им предстои избор на специалност в университет или друг тип професионално профилиране, което, както знаем, е едно от първите от поредицата особено важни решения в живота. Magellano Universita идва на помощ точно в този критичен момент. Тестовата батерия е разработена от Giunti Psychometrics в сътрудничество с екип експерти по кариерно консултиране и ориентиране към университета в Падуа, Италия, и е широко изполвана в цяла Европа и части на Азия.

Тестът Магелано Университа определя не само интересите и уменията на младежа, но и нивото на неговата отдаденост и мотивация, способността да прогнозира, способността да понася критика, да общува и да решава проблеми, с други думи - степента на готовност за живота на възрастен. Тийнейджърът и неговите родители получават допълнителна информация, която значително помага при вземането на окончателно решение за избор на бъдеща професия.

Подобно на другите тестови батерии от семейство Магелано, тестовата батерия е базирана на отделни субтестове, всеки от които изследва различни области: професионални интереси, културни интереси, интелектуални способности, мотивация, стратегии за учене и умение за справяне с трудности в ученето и в живота. След попълване на теста, автоматично се генерира индивидуален конфиденциален профил от около 10 стр., който освен описателна част включва и графики на измерените индивидуални умения и психологични характеристики. Докладът завършва със заключение, от което изследваният може да сравни своите силни и слаби страни с тези на останалата популация и да получи потвърждение на първоначалното си решение за професионално развитие или в случай на разминаване - да получи алтернативни варианти, които биха подхождали повече на индивидуалния му профил.

 

Тестването с Magellano Universita помага за:

  • идентифициране нагласите и способностите на изследвания спрямо различни професионални дейности;
  • определяне на професионалната сфера, в която бъдещият студент ще може да развие най-пълноценно своите качества и следователно да постигне най-голям успех и удовлетворение;
  • мотивирането на гимназиста да направи самостоятелен избор за висше образование и изграждане на целенасочена стратегия за подготовка за прием в университета въз основа на резултатите от теста;
  • установяване дали попълващият притежава необходимите знания и умения, за да завърши успешно специалността, която е избрал;
  • проверка дали настоящият избор за специалност е подходящ и намиране на допълнителни алтернативи, ако попълващият все още не е сигурен каква специалност иска да запише;
  • постигане на разбиране между родители и тийнейджър по неговия избор за висше образование.