Magellano Junior Въпросник за избор на профил в средното образование

Започвайки от 25,00 лв
Всички обявени цени са с включено ДДС.

Magellano Junior е тестова батерия, предназначена за ученици, на които им предстои избор на средно училище или гимназия. Инструментът дава възможност на учениците да се ориентират в своите силни и слаби страни и професионални интереси, като по този начин вземат едно комплексно и добре обмислено решение за своето бъдеще.

 

Публикуване: 2011 г.

Автори: Салваторе Сорези и Лаура Нота

Издател: Giunti OS

Цел: образователно ориентиране

Целева група: ученици в 6-ти и 7-ми клас

Време за администрация: 1ч 30 мин

Брой айтеми: 256

Българска извадка: 750 лица

Адаптация: OS Bulgaria

Изберете продукти
На склад
Всички обявени цени са с включено ДДС.
SKU
Magellano Junior

Изберете продукти

Групирани продуктови елементи
Име на продукт Цена Кол-во
Magellano Junior доклад - 1 бр.
25,00 лв.
-
+
Всички обявени цени са с включено ДДС.

Освен на академичния успех, който е важен критерий за реализирането на избора на ученика, Magellano Junior обръща внимание и на важни конкретни аспекти от личността на юношата, които сe оказват определящи за бъдещото му развитие, като например неговата увереност в собствените знания и умения и решителността му. В изследванията си с над 70 000 ученици авторите на теста установяват, че успехът в математиката и умението за разбиране на текст например са от съществено значение. Освен тях тестът измерва уменията за учене, професионалните интереси и способността за решаване на проблеми.

Как работи тестовата батерия?

Подобно на другите тестови батерии от семейство Магелано, ученикът е помолен да разсъждава по темата дали вече е решил какво иска да прави след средното образование (да започне работа възможно най-скоро, да продължи да учи между 3-5 г., за повече от 5 г.) или не. След това идва поканата да избере измежду списък от 25 професионални сфери тази, в която най-много би искал да се вмъкне. В допълнение на тази информация се оценява академичният му успех и интересът му към различните учебни предмети. Резултатите се съотнасят помежду си, за да се генерира индивидуален профил от около 15 страници. Докладът е конфиденциален и освен описателна част включва и графики на измерените индивидуални умения и психологични характеристики, завършва с обобщение на силните страни на ученика, цялостен съвет за образователна ориентация и схема с компетентностите (математически умения, умения за учене, интереси и др.), които човек трябва да притежава, за да може успешно да се впише във всяка една от отделните професионални сфери. Самото попълване на въпросника активира процеса по вземането на решение и прави ученика по-сигурен в избора си. Докладът е и ориентир за родителите, които получават обективна информация за интересите на детето си и степента на увереност в собствените му възможности.

Въпросникът Magellano Junior е създаден да помогне на ученика да:

  • избере подходящо училище, в което да продължи образованието си след седми/осми клас;
  • провери дали изборът, който смята да направи, е основателен;
  • прецени дали притежава необходимите знания и умения, за да завърши успешно училището, което е избрал;
  • разбере как може да подобри успеха си в училище, като учи по-ефективно;
  • определи в каква професионална посока би искал да се развива в бъдеще;
  • получи допълнителни доказателства, с които да увери родителите си, че изборът, който е направил, е правилният.