DDE-2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

Започвайки от 10,00 лв
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.

DDE-2 е тестова батерия за оценка на дислексия в развитето, предназначена за ученици от 2. до 8. клас. Инструментът оценява едновременно уменията за четене и писане.

Публикуване: 2013 г.

Автори: Дж. Сартори, Р. Жоб и П. Тресолди

Издател:  Giunti OS

Българска извадка: 514 лица

Адаптация: Ваня Матанова, Екатерина Тодорова

Select your products
На склад
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.
SKU
DDE-2

Select your products

Групирани продуктови елементи
Име на продукт Цена Кол-во
DDE-2 Комплект (ръководство, 5 бр. тетрадки със задачи, 25 бр. бланки за отговори)
355,00 лв.
-
+
DDE-2: Бланка за отговори - 25 бр.
15,00 лв.
Изчерпано количество
DDE-2: Тетрадка със задачи - 5 бр.
10,00 лв.
-
+
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.

DDE-2(Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2) оценява уменията за четене и писане при ученици от 2. до 8. клас. Батерията се базира върху невропсихологичния модел на четенето на Coltheart (Dual Route Model). Инструментът позволява диференцирана оценка на уменията за фонемно-графемното кодиране и декодиране и уменията за семантичен анализ на речта. Батерията не дава информация за причините за наблюдаваните дефицити, съответно не може да постави диагноза дислексия на развитието без допълнителни данни и изследвания. 

DDE-2 се състои от 5 субтеста за четене и 3 субтеста за писане. 

Предложената в България версия е адаптирана и стандартизирана за страната, като поради спецификата на изследваната материя се наложи цялостна преработка на теста и създаването на изцяло нов по модела на оригиналния.

DDE-2 се използва за:

  • оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане и по-доброто разбиране на техните характеристики, в случай че се окажат проблемни;
  • измерва аспектите на декодирането, но не и разбирането или възпроизвеждането на текстове;
  • изработване на програма за работа с детето;
  • оценка на ефективността на различни интервенции;
  • оценка на грамотността при дислексия на развитието.