Conners-3 Рейтинг скала за оценка на хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ)

605,00 лв.
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Лица с бакалавърска или магистърска степен по психология и покриващи допълнителните изисквания на ДПРБ
Author: Кийт Конърс

Публикуване: 2013 г.

Автори: Кийт Конърс

Издател: MHS Inc., Canada

Цел: оценка на ХАДВ при деца

Целева група: 6 - 18 г.

Време за администрация: 20-40 мин.

Брой на айтемите: родителски въпросник - 110; учителски въпросник - 115; детски въпросник - 99 бр.

Българска извадка: 1431 лица

Адаптация: Николай Николов и Десислава Иванова

НаличностИзчерпано количество
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Лица с бакалавърска или магистърска степен по психология и покриващи допълнителните изисквания на ДПРБ
Author: Кийт Конърс
SKU
Conners-3
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Лица с бакалавърска или магистърска степен по психология и покриващи допълнителните изисквания на ДПРБ
Author: Кийт Конърс

Conners-3 е резултат от 40 години изследвания в детско-юношеската психопатология и представлява инструмент за оценка на когнитивни, поведенчески и емоционални проблеми в училищна възраст, свързани с хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ) и най-често срещаните коморбидни състояния като опозиционно поведение, поведенчески разстройства и др.

Conners-3 е предназначен за деца от 6 до 18 г. и е разработен в съответствие с американския стандарт IDEA за идентифициране на деца със специални образователни потребности. Администрацията на въпросника изисква събирането на информация от няколко източника – родител/и, учител/и и, ако детето е над 8 г., то самото попълва скала за самооценка.


Областите на приложение на Conners-3 са:

 • Идентифициране на деца със специални образователни потребности;
 • Скрининг на ученици за ХАДВ;
 • Планиране на терапевтична интервенция и последващ мониторинг;
 • Изготвяне на програма за обучение;
 • Клинична и диференциална диагностика;
 • Научни изследвания.

Conners-3 измерва:

 • Дефицит на вниманието
 • Хиперактивност и импулсивност
 • Проблеми с ученето
 • Екзекутивни функции
 • Агресивност
 • Отношения с връстниците и в семейството
 • Тревожност и депресия

Очаквайте скоро обновената ни платформа за удобна и бърза онлайн администрация на въпросника!

Повече информация
Author Кийт Конърс