NESPLORA: невропсихологична оценка с помощта на виртуалната реалност

 

Мястото на виртуалната реалност в ежедневието ни и достъпността ѝ нарастват постоянно. Макар най-масовото ѝ приложение да касае най-вече компютърните игри, технологията на „потапяне“ в един алтернативен свят намира своето място и в областта на психичното здраве. NESPLORA е сред световните лидери, разработващи виртуални технологии за нуждите на психометрията.

 

Какво е NESPLORA

NESPLORA е иновативна система, използваща виртуалната реалност за динамична оценка на ключови когнитивни процеси при деца и възрастни. Плод на дългогодишна разработка от екип от специалисти от различни области, NESPLORA предлага надеждни инструменти за оценка вече повече от 14 години, в над 30 държави по света. Инструментите на NESPLORA успешно са използвани за изследване на над 75 000 лица по света.

 

Щастливи сме да обявим, че Giunti Psychometrics е официален представител на NESPLORA и съвсем скоро ще предлага продуктите ѝ в България. 

Защо виртуална реалност?

Виртуалната реалност открива множество нови възможности в областта на психометричната оценка и има редица предимства в сравнение с „класическите“ тестове на хартия. Използването на компютърен софтуер позволява едновременното измерване освен на типичните и на множество допълнителни индикатори на когнитивното функциониране, например бързината и импулсивността при отговор, нивото на двигателна активност, зрителният фокус и други.

Инструментите от системата NESPLORA са разработени под формата на различни виртуални светове, в които изследваното лице се „потапя“ напълно. Тези виртуални светове са конструирани да наподобяват максимално реалистични ситуации от ежедневието. По този начин се постига много по-добра екологична валидност на изследването.

Не по-маловажен фактор е мотивацията на изследваните лица, особено децата, да следват инструкциите по време на изследването. Виртуалната реалност има несъмнено предимство в това отношение. Децата приемат новите технологии с интерес и ентусиазъм. Оценката се доближава повече до игра, отколкото до „изпитване“, което значително намалява тревожността, свързана с изследването.

 

Оценка на процесите на вниманието с NESPLORA

Все повече нарастват оплакванията, свързани със затруднения в концентрацията, самоконтрола и организацията на дейността, както при деца, така и при възрастни. За точното определяне на причината за появата на такава симптоматика са необходими стандартизирани, валидни и надеждни инструменти, които обективно да измерват процесите на внимание и екзекутивните функции.

Оценката на вниманието и екзекутивните функции е ключова за разбирането на цялостното функциониране и особено при наличие или съмнение за:

- Разстройство на вниманието с или без хиперактивност

- Поведенчески проблеми

- Дислексия и други обучителни затруднения

- Тревожност

- Депресия

- Биполярно разстройство

- Хранителни разстройства

- Епилепсия

- Черепномозъчни травми

- Невродегенеративни разстройства

- Леки когнитивни нарушения и деменция

 

Оценката на процесите на вниманието може да бъде ценен източник на препоръки и за деца с типично развитие, срещащи затруднения в училище без да имат нарушение.

 

NESPLORA предлага два теста за оценка на процесите на вниманието:

- NESPLORA Aula за деца на възраст 6-16 години

- NESPLORA Aquarium за възрастни

 

 

 

NESPLORA Aula

Детският вариант на теста, NESPLORA Aula, потапя детето в реалистично изглеждаща класна стая. Детето трябва да наблюдава внимателно черната дъска и да следва инструкциите на учителя. По време на задачата се появяват различни разсейващи елементи, които са типични за класните стаи: учениците около детето разговарят и си подхвърлят хартийки, учителят се разхожда из стаята, по улицата преминават шумни коли и др. По този начин се пресъздава максимално реалистично ежедневието на децата в училище, където уменията за концентрация и игнориране на ненужната информация е ключово.

По време на теста автоматично се измерват множество индикатори, сред които устойчивостта на слуховото и зрителното внимание във времето, склонността към разсейване от различните дистрактори (зрителни и визуални), импулсивността, когнитивната гъвкавост и нивото на двигателна активност.

NESPLORA Aula е стандартизиран с широка извадка от повече от 1500 деца и вече е достъпен в повече от 24 държави. Валидността и надеждността на инструмента е проверена чрез множество проучвания.

NESPLORA Aula е разработен в две версии: за клинична употреба и за целите на учебните заведения (NESPLORA Aula School). Разликата е в генерираните доклади, като адаптираната за училищна среда версия е фокусирана върху подходящите за детето стратегии за учене.

 

NESPLORA Aquarium

Версията за възрастни на инструмента, NESPLORA Aquarium, работи на подобен принцип. Изследваното лице се „потапя“ в обществен аквариум, където трябва да следи рибите и да натиска бутон в зависимост от дадените му инструкции.

NESPLORA Aquarium е най-пълният тест, изследващ вниманието при възрастни. Той проследява едновременно функционирането на вниманието, контрола над импулсивността, работната памет и способността за адаптация към нови ситуации (когнитивна гъвкавост). Обективното измерване на тези процеси е ключово за насочването към най-подходящите интервенции и терапии на изследваното лице.

Тестът Aquarium включва две различни задачи. При първата задача, изследваното лице трябва да натиска бутона всеки път, щом види или чуе името на определена риба А, но само ако преди нея е видял или чул името на друга риба Б. При втората задача, изследваното лице трябва да натиска бутона всеки път щом види или чуе каквото и да, с изключение на конкретен стимул. По време на теста се появяват и различни разсейващи елементи (преминаващи хора, съобщения през високоговорителя и др.).

NESPLORA Aquarium измерва:

 • Селективното внимание и устойчивостта на вниманието

 • Зрителното и слуховото внимание

 • Двигателната активност

 • Импулсивността

 • Работната памет

 • Времето за реакция

 • Персеверациите и когнитивната гъвкавост при промяна на задачата

NESPLORA Aquarium е стандартизиран за лица над 16-годишна възраст с нормативна извадка от повече от 1400 участника.

 

За кого е предназначена системата NESPLORA

Системата NESPLORA подпомага, но не заменя клиничната преценка на специалиста. В зависимост от фокуса на работа, NESPLORA може да бъде напълно интегрирана в работата на:

 • Клинични психолози

 • Невропсихолози

 • Училищни психолози

 • Логопеди

 • Невролози

 • Психиатри

NESPLORA оптимизира значително времето за провеждане на оценката. Самото изследване трае около 30 минути, като системата автоматично обработва данните и съставя пространствен доклад с резултатите, който веднага е готов за интерпретация от специалиста.

NESPLORA предлага и безплатни консултации със собствен международен екип от невропсихолози за интерпретацията на докладите.

 

Очаквайте скоро продуктите на NESPLORA и в България! Абонирайте се за нашия имейл бюлетин и следете страницата ни във Facebook.