NESPLORA: невропсихологична оценка с помощта на виртуалната реалност

NESPLORA е иновативна система, използваща виртуалната реалност за динамична оценка на ключови когнитивни процеси при деца и възрастни.