BFQ-2 Въпросник за оценка на личността по Голямата Петорка - 2

Започвайки от 33,60 лв
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.

BFQ-2 представлява въпросник за оценка личностовите характеристики, заложени в теорията за "Големите пет". Бързата онлайн администрация и подробният автоматично генериран доклад отлично отговарят на нуждите на специалистите по човешки ресурси, подбор на персонал и кариерно ориентиране.

 

Публикуване: 2011 г.

Автори: Капрара, Барбаранели, Бургони и Векионе

Издател: Giunti OS

Цел: оценка на личността

Целева група: работещи

Време за администрация: 25 мин

Брой айтеми: 134

Българска извадка: 430 лица

Адаптация: Станимира Танева

Select your products
На склад
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.
SKU
BFQ-2 Въпросник за оценка на личността по Голямата Петорка - 2

Select your products

Групирани продуктови елементи
Име на продукт Цена Кол-во
BFQ-2 доклад - 1 бр.
33,60 лв.
-
+
BFQ-2 ръководство
139,00 лв.
-
+
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.

BFQ-2(Big Five Questionnaire-2) oценява личността по петте основни дименсии, придобили широка популярност под наименованието "Големите Пет"(Big Five) и утвърдили се през последните години като стандарт за класификация на личностните характеристики. Тестът представлява самооценъчен въпросник, изследващ пет области:

 • Енергия - активност, енергичност, общителност, себеотстояване и лидерство;

 

 • Дружелюбност - доверие, просоциални нагласи, алтруизъм, щедрост и любезност;

 

 • Съзнателност - саморегулация, надеждност, отговорност, точност, воля, упоритост;

 

 • Емоционална стабилност - емоционален самоконтрол, отсъствие на негативни чувства, психологически комфорт;

 

 • Отвореност към нов опит - широки културни интереси, толерантност към различията, креативност и интелектуално любопитство;

 

Към всяка от основните скали са включени две подскали, като е добавена и скала Социална желателност, която измерва тенденцията на изследвания да манипулира целенасочено резултатите си.   

                    

BFQ-2 измерва харакеристики като:

 • ориентация към постигане на резултати;
 • организираност и съвестност;
 • инициативност;
 • мотивация за поемане на отговорност;
 • общителност и енергичност;
 • способност за оказване на влияние;
 • умения за работа в екип и сътрудничество;
 • умения за справяне в стресови ситуации и др.

              

Сред предимствата на теста са бързата и удобна онлайн администрация (попълването отнема около 25 мин), след което се генерира индивидуален интерпретативният доклад, включващ описателен текст и графики. Профилите са написани на лесноразбираем език и могат да бъдат използвани както от психолози и специалисти "Човешки ресурси", така и от неспециалисти - мениджъри, ръководители на екипи и др., на които им се налага да оценяват служителите в организацията. 

Докладът предоставя ценни данни за личността, които могат да се използват при:

 • подбор на кандидати за работа на различни нива;
 • оценка на потенциала за развитие;
 • оценка на нуждите от обучение;
 • програми за идентифициране на таланти;
 • центрове за оценка;
 • кариерно ориентиране.
pdf
(Размер: 185.9 KB)
Примерен автоматично генериран доклад по BFQ-2.