BFA Прилагателните на Голямата Петорка

Започвайки от 16,80 лв
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.

BFA е въпросник в онлайн формат, позволяващ бърза и лесна оценка на личностните характеристики при юноши и възрастни. Скалата се базира на доминиращата в литературата теория за дефиниране на личността през пет основни личностни черти (Теория за Големите пет). 

 

Публикуване: 2010 г.

Автори: Клаудио Барбаранели, Джан Виторио Капрара, Патрициа Стека

Издател: Giunti OS

Цел: оценка на личността

Целева група: учащи и работещи 

Време за администрация: 10 мин

Брой айтеми: 175

Българска извадка: 470 лица

Адаптация: Валери Тодоров

Select your products
На склад
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.
SKU
BFA-1

Select your products

Групирани продуктови елементи
Име на продукт Цена Кол-во
BFA доклад - 1 бр.
16,80 лв.
-
+
BFA ръководство
129,00 лв.
-
+
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.

BFA(Big Five Adjectives) е тест за изследване на личността на базата на прилагателни, конструиран в рамките на парадигмата на „Големите Пет”(Big Five). Разбираем и лесен за попълване, това го прави приложим както сред юноши, така и сред възрастни. Основните скали на теста са:

 • Енергия - активност, енергичност, общителност, себеотстояване и лидерство;

 

 • Дружелюбност - доверие, просоциални нагласи, алтруизъм, щедрост и любезност;

 

 • Съзнателност - саморегулация, надеждност, отговорност, точност, воля, упоритост;

 

 • Емоционална стабилност - емоционален самоконтрол, отсъствие на негативни чувства, психологически комфорт;

 

 • Отвореност към нов опит - широки културни интереси, толерантност към различията, креативност и интелектуално любопитство;

   

BFА измерва характеристики като: 

 • енергичност и комуникативни умения;
 • лидерство и работа в екип;
 • уважение и учтивост;
 • отговорност и упоритост;
 • уравновесеност и емоционална стабилност;
 • увереност в себе си и др.         

                           

Сред предимствата на теста освен бързата и удобна онлайн администрация (попълването отнема около 10 мин), са автоматичното генериране на кратък, но изчерпателен индивидуален доклад, включващ описателен текст и графики, както и съотношение между личностните качества на индивида и изискванията към кандидата за дадена професия.

Въпросникът може да бъде използван за самооценка или за оценяване на друг човек и намира широко приложение в следните области:

 •  оценка на професионално значими личностни качества;
 •  оценяване на кандидат за работа за структуриране на впчатленията от интврюто, както и в комбинация с други тестове, базирани на „Големите Пет”;
 •  кариерно ориентиране;
 •  училищна психология;
 •  научни и маркетингови проучвания.
pdf
(Размер: 153.6 KB)
Примерен автоматично генериран доклад за BFA.