За нас

За нас

Джунти Психометрикс България e българското подразделение на международната група Giunti Psychometrics S.R.L, която е водеща по отношение на история, пазарен дял и портфолио Европейска група в адаптирането и издаването на психометрични инструменти. С офиси в 16 страни по света, Giunti Psychometrics осигурява на публични организации, частни компании и практикуващи специалисти тестове с високо качество, отговарящи на най-високите международни научни стандарти и адаптирани към местните културни особености.

Джунти Психометрикс България съществува на българския пазар от 2008 г. и до месец май 2018 г. компанията оперира под името и марката OS Bulgaria. Джутни Психометрикс България предоставя на специалистите тестове и обучения за работа с тях, разделени в три основни категории:

  • Клинични тестове - предназначени за психолози и др. специалисти, измерващи детско развитие, интелект, аутизъм, хиперактивност, дислексия, личностната психопатология и др.;
  • Човешки ресурси – тестове за подбор, оценка и развитие на персонал, идентифициращи водещи качества на личността, ниво на енергия, подход към работните задачи, интереси, мотивация, ценности, емоционална интелигентност и др.;
  • Кариерно ориентиране - тестове, които подпомагат избора на гимназия, профил в училище, университет, специалност или нова професия за хора, които желаят да се преквалифицират.

Нашата мисия е да продължим да развиваме портфолиото си от психометрични тестове спрямо нуждите на българския пазар, като за целта си сътрудничим с водещи експерти в областта на психологията и психометрията у нас, както и с нашите международни партньори, за да осигурим висок стандарт в качеството на услугите и инструментите, които предлагаме.